Sklep internetowy
Pracownia MADE IN HEAVEN Magdalena Budziarek

Dbamy prywatność, dlatego też poniżej przedstawiamy najważniejsze informacje o zasadach przetwarzania przez nasz Sklep danych osobowych oraz informacje o plikach cookies, Polityka ta została przygotowana z uwzględnieniem RODO, czyli ogólnego rozporządzenia o ochronie danych.Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.Urz. L 119/1, 4/05/2016).

ADMINISTRATOR DANYCH OSOBOWYCH

Magdalena Budziarek, przedsiębiorca prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Pracownia MADE IN HEAVEN Magdalena Budziarek, wpisany do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, NIP729-243-64-22, nr REGON 368002347, z siedzibą pod adresem ul. Stepowa 30, 93-481 Łódź.

DANE OSOBOWE I PRYWATNOŚĆ

Jeśli zamierzasz założyć Konto Użytkownika oraz zakupić u nas Towar, zostaniesz poproszony o podanie nam Twoich danych osobowych.
Twoje dane przetwarzane są przez nas we wskazanych poniżej celach, związanych z funkcjonowaniem Sklepu.

Cel przetwarzania:

W zależności od tego, na co się zdecydujesz, może to być:
• świadczenie usług oferowanych w Sklepie,
• realizacja Twoich zamówień,
• marketing bezpośredni oferowanych usług, inny niż newsletter.

Podstawa przetwarzania:

• umowa sprzedaży lub działania podejmowane na Twoje żądanie, zmierzające do jej zawarcia (art. 6 ust. 1 lit. b RODO),
• ciążący na nas obowiązek prawny, np. związany z rachunkowością (art. 6 ust. 1 lit. c RODO),
• Twoja zgoda wyrażona w Sklepie (art. 6 ust. 1 lit. a RODO),
• nasz prawnie uzasadniony interes, polegający na przetwarzaniu danych w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony ewentualnych roszczeń (art. 6 ust. 1 lit. f RODO),
• nasz prawnie uzasadniony interes, polegający na prowadzeniu marketingu bezpośredniego (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

Podanie danych / Skutek niepodania danych:

Przekazanie danych osobowych jest dobrowolne, w związku z zawieranymi umowami sprzedaży, czy też świadczenia usług za pośrednictwem Sklepu, z tym jednak zastrzeżeniem, że niepodanie określonych w formularzach danych w procesie Rejestracji uniemożliwia Rejestrację i założenie Konta Użytkownika, zaś w przypadku składania zamówienia bez Rejestracji Konta Użytkownika uniemożliwi złożenie i realizację zamówienia Klienta.

Możliwość cofnięcia zgody:

W każdej chwili możesz cofnąć zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych.
Przetwarzanie danych do momentu cofnięcia przez Ciebie zgody pozostaje zgodne z prawem.

OKRES PRZETWARZANIA
Twoje dane będziemy przetwarzać tylko przez okres, w którym będziemy mieć ku temu podstawę prawną, a więc do momentu, w którym:
 • przestanie ciążyć na nas obowiązek prawny, zobowiązujący nas do przetwarzania Twoich danych
 • ustanie możliwość ustalania, dochodzenia lub obrony ewentualnych roszczeń związanych z umową zawartą przez Sklep przez strony
 • cofniesz zgodę na przetwarzanie danych, jeśli to ona była jego podstawą
 • zostanie przyjęty Twój sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych osobowych – w przypadku gdy podstawą przetwarzania Twoich danych był uzasadniony interes administratora lub gdy dane były przetwarzane w celu marketingu bezpośredniego,

w zależności od tego, co ma zastosowanie w danym przypadku i co nastąpi najpóźniej.

BEZPIECZEŃSTWO DANYCH

Przetwarzając Twoje dane osobowe stosujemy środki organizacyjne i techniczne zgodne z właściwymi przepisami prawa, w tym stosujemy szyfrowanie połączenia za pomocą certyfikatu SSL.

TWOJE UPRAWNIENIA
Przysługuje Ci prawo żądania:
 • dostępu do Twoich danych osobowych,
 • ich sprostowania,
 • usunięcia,
 • ograniczenia przetwarzania,
 • żądania przeniesienia danych do innego administratora,
A także:
 • wniesienia w dowolnym momencie sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych:
  a) z przyczyn związanych z Twoją szczególną sytuacją – wobec przetwarzania dotyczących Ciebie danych osobowych, opartego na art. 6 ust. 1 lit. f RODO (tj. na prawnie uzasadnionych interesach realizowanych przez administratora), w tym profilowania na podstawie tych przepisów,
  b) jeżeli dane osobowe są przetwarzane na potrzeby marketingu bezpośredniego, w tym profilowania, w zakresie, w jakim przetwarzanie jest związane z takim marketingiem bezpośrednim.

Skontaktuj się z nami, jeśli chcesz skorzystać ze swoich praw. Dane kontaktowe znajdziesz na końcu niniejszego dokumentu.

Jeśli uznasz, że Twoje dane są przetwarzane niezgodnie z prawem, możesz złożyć skargę do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

CIASTECZKA
Nasz Sklep, jak większość witryn internetowych, korzysta z tzw. plików cookies (ciasteczek). Pliki te:
 • są zapisywane w pamięci Twojego urządzenia (komputera, telefonu, itd.),
 • umożliwiają Ci, m.in., korzystanie ze wszystkich funkcji Sklepu,
 • nie powodują zmian w ustawieniach Twojego urządzenia.
Korzystając z odpowiednich opcji Twojej przeglądarki, w każdej chwili możesz:
 • usunąć pliki cookies,
 • blokować wykorzystanie plików cookies w przyszłości.
W tym Sklepie ciasteczka wykorzystywane są w celu:
 • zapamiętywania informacji o Twojej sesji,
 • statystycznym,
 • marketingowym,
 • udostępniania funkcji Sklepu.

Aby dowiedzieć się jak zarządzać plikami cookies, w tym jak wyłączyć ich obsługę w Twojej przeglądarce, możesz skorzystać z pliku pomocy Twojej przeglądarki. Z informacjami na ten temat możesz zapoznać się wciskając klawisz F1 w przeglądarce. Ponadto odpowiednie wskazówki znajdziesz na następujących podstronach, w zależności od przeglądarki, której używasz:

Więcej informacji o ciasteczkach znajdziesz w Wikipedii.

USŁUGI ZEWNĘTRZNE / ODBIORCY DANYCH
Korzystamy z usług podmiotów zewnętrznych, którym mogą być przekazywane Twoje dane. Poniżej znajduje się lista możliwych odbiorców Twoich danych:
 • dostawca oprogramowania potrzebnego do prowadzenia sklepu internetowego,
 • podmiot realizujący dostawę towarów,
 • dostawca płatności Przelewy24 tj. firma DialCom24 Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu,
 • biuro księgowe,
 • hostingodawca,
 • odpowiednie organy publiczne w zakresie, w jakim Administrator jest zobowiązany do udostępnienia im danych.
KONTAKT Z ADMINISTRATOREM

Chcesz skorzystać ze swoich uprawnień dotyczących danych osobowych?
A może po prostu chcesz zapytać o coś związanego z naszą Polityką Prywatności?
Napisz na adres e-mail: pracownia.madeinheaven@gmail.comlub wyślij do nas list na nasz adres pocztowy: ul. Stepowa 30, 93-481 Łódź.